ORARUL SUSŢINERII TEZELOR DE MASTER

anul universitar 2017-2018

ORARUL SUSŢINERII TEZELOR DE MASTERAT DREPT - LISTA STUDENTILOR

Facultatea
Program de masterat
Data
Ora
Auditoria

Facultatea Drept

Dreptul afacerilor

25.01.2018

26.01.2018

12.00

303/4

 

Instituţii de drept privat

24.01.2018

25.01.2018

26.01.2018

12.00

402/4

 

Ştiinţe Penale

25.01.2018

26.01.2018

14.00

203/4

 

Instituţii de drept constituţional şi drept administrativ

26.01.2018

14.00

101/4

 

Drept internaţional şi instituţional

25.01.2018

26.01.2018

12.00

301/4

Facultatea Ştiinţe economice

Politici de integrare şi business internaţional

26.01.2018

12.00

212

Facultatea Ştiinţe Sociale și ale Educaţiei 

Consiliere psihologică

25.01.2018

13.00

344

Facultatea Biomedicină şi Ecologie

Managementul resurselor forestiere şi spaţiilor verzi

26.01.2018

14.00

 

Facultatea Informatică şi Inginerie

Tehnologii și aplicații WEB

26.01.2018

14.00

421

 

Calculatoare, sisteme şi reţele informatice

26.01.2018

14.00

421


03.05.2017