Palachi Leonid

doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar Email: Palachi@mail.ru

Funcţia/poziţia ocupată

Conferenţiar universitar la Catedra Tehnologii Informaţionale şi Calculatoare.

Disciplinele predate la ULIM

1)    Fizică generală;

2)    Fizică farmaceutică.

Domeniile de interes ştiinţific

Fizica semiconductorilor şi dielectricilor: Tehnologia creşterii monocristalelor AIII2BVI3, cercetarea proprietăţilor optice, fotoelectrice şi fotoluminescente ; proprietăţile fizice ale monocristalelor şi peliculelor subţiri de tipul AIII2BVI3, AIIIBV, AIIBVI .

Membru al consiliilor naţionale/internaţionale de experţi (cele mai relevante)

Comisa de experţi în fizică a Ministerului Învăţământului şi Ştiinţei a Republicii Moldova (1992-1995); Comisa Republicană de Atestare a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar, pretendente la gradele didactice I şi II, la disciplina „Fizica” (1992-1995).

Deţinător al distincţiilor guvernamentale şi/sau internaţionale

1)     Medalia „Veteran al muncii” (1984);

2)    Medalia ULIM (2 medalii);

Ordinul ULIM (2011).


11.06.2013