Diordiev Alexandru

doctor în tehnică, conferenţiar universitar interimar Email: adiordiev@ulim.md

Blog: http://adiordiev.ulim.md

Funcţia/poziţia ocupată

Conferenţiar universitar la Catedra Tehnologii Informaţionale şi Calculatoare.

Disciplinele predate la ULIM

1)    Programare Web;

2)    Calcul neuronal;

3)    Sisteme de operare;

4)    Microprocesoare;

5)    Sisteme informatice;

6)    Proiectarea sistemelor informatice;

7)    Programare de sistem;

8)    Programarea assembler;

9)    Tehnologii multimedia;

10)  Sisteme de operare şi protocoale internet;

11)  Tehnologii moderne de dezvoltare a aplicaţiilor Web.

Domeniile de interes ştiinţific

Sisteme informatice. Tehnologii informaţionale. Tehnologii Web. Securitatea informaţiei.11.06.2013